ARŞİV


Tarihyazımı Çalıştayları - IV : Türkiye’de Popüler Tarih
Tarihyazımı Çalıştayları - IV Amacı


Bu çalıştayın genel amacı, tarih disiplininin geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir tarz/yol olarak “popülerleşmesi”nin gerekçesi ve boyutlarını temsil türlerine göre bütünleşik ve ayrı ayrı tartışmaktır. Bu bağlamda tarihin popülerleşme alanları olarak tarihsel sinema/film/dizi, tarihsel roman/hikaye, popüler tarihsel eserler ve popüler tarih dergileri ayrı oturumlarda incelenecektir. Böylelikle günümüz insanının çok ilgisini çeken bu popüler tarih eserlerinin/ürünlerinin niceliksel ve niteliksel durumu betimlenmiş olacaktır.Tarihyazımı Çalıştayları - IV Düzenleme Kurulu


Prof. Dr. İbrahim Şirin (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (tarihyazimi.org) Tarihyazımı Çalıştayları - IV | Bilim Kurulu


Prof. Dr. Refik Turan, (Türk Tarih Kurumu Başkanı)

Prof. Dr. Zafer Toprak,  (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı,  (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Nezihi Turan

Prof. Dr. Cemil Koçak,  (Sabancı Üniversitesi)

Prof. Dr. Cüneyt Kanat, (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Levent Yılmaz, (Koç Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Acun, (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Yunus Koç (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhittin Tuş, (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Cenk Reyhan, (Gazi Üniversitesi),

Prof. Dr. Necmettin Alkan, (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu, (Marmara Üniversitesi),

Prof. Dr. Nurcan Abacı, (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Şimşek, tarihyazımı.org

Kudret Emiroğlu, (Kebikeç Dergisi)

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan, (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim Şirin, Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan Erdem, (Sabancı Üniversitesi)

Doç. Dr. Özlem Kumrular, (Bahçeşehir Üniversitesi)

Doç. Dr. Gültekin Yıldız, (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Özcan, (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Doç. Dr. Zeynep Dörtyol Abacı, (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Özer Küpeli, (Katip Çelebi Üniversitesi)

Doç. Dr. Esma Torun Çelik, (Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Funda Selçuk Şirin, (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Meryem Gürbüz, (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Nurgun Koç, (Karabük Üniversitesi)

Doç. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş, (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç. Dr Abdullah Temizkan, (Ege Üniversitesi)

Doç. Dr. Serdar Sarısır, (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim Erdal, (Bozok Üniversitesi)

Doç. Dr. Esma Reyhan (Gazi Üniversitesi)

Yrd. Doç.  Dr. Fatih Durgun, (Medeniyet Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Gürol Pehlivan, (Celal Bayar Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mikail Acıpınar, (Katip Çelebi Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Sema Orsoy, (Kocaeli Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Erol Çetin, (Kocaeli Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Oya Güzel, (Kocaeli Üniversitesi)

Dr. İlker Külbilge, Celal Bayer Üniversitesi

Dr. Esra Özsüer, (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Kurtuluş Kıymet, (Kocaeli Üniversitesi)Tarihyazımı Çalıştayları - IV | Sekretarya


Arş. Gör. Elif AŞÇI (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Okt.Gülşah DİKBIYIK (Kocaeli Üniversitesi)

Okt.Hüdaverdi BULUT (Kocaeli Üniversitesi)

Okt.Mücahit Ekrem SARI (Kocaeli Üniversitesi)

Okt.Sinan VARDAR (Kocaeli Üniversitesi)Tarihyazımı Çalıştayları - IV | Çalıştay Programı


Tarihyazımı Çalıştayları - IV

Türkiye’de Popüler Tarih

15 Nisan 2016 Cuma

(Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destekleriyle)

(Seka Park Otelde )

Açılış (09:00-09:40)

İbrahim Şirin- Kocaeli Üniversitesi

Ahmet Şimşek- tarihyazımı.org

Refik Turan – Türk Tarih Kurumu Başkanı (Onur Konuğu)

 

Açılış Konuşması: (09:40-10:30)

Zafer Toprak,  Türkiye’de Bellek Sorunu ve Popüler Tarihçilik

 

Kahve Molası (10:30-10:45)

 

I.Oturum: Dünya’da ve Türkiye’de Popüler Tarih (10:45-13:00)

Moderatör: Kurtuluş Kayalı

-Fatih Durgun, Avrupa Tarihçiliğinde Popüler Tarih Alanları

-Ahmet Özcan, Türkiye’de Popüler Tarih

-Cemil Koçak,  Türkiye’de Popüler Tarih Üretimi ve Tüketimi

 

Öğle Yemeği (13:00-14:00)

(Filinta Dizi Setinde)

 

II. Oturum: Popüler Tarih Programları ve Belgeseller (14:00-15:45)

Moderatör: Cüneyt Kanat

-Mehmet Ö. Alkan, Televizyonda Tarih Programı Yapmak

-Kurtuluş Kayalı,  Türk Sinemasından Kalkarak  Bu Coğrafyayı Anlamayı Denemek

 

Kahve Molası (15:45-16:00)

 

III. Oturum: Sinemadan Popüler TV Dizilerine Tarih (16:00-17:40)

Moderatör: Teyfur Erdoğdu

-Necmettin Alkan, Tarihsel Dizi ve Belgesellerde Danışman Olmak

 

Akşam Yemeği (18:00)

(Seka Park Otelde )

16 Nisan 2016 (Cumartesi)

(Seka Park Otelde )

IV. Oturum: Akademik Tarihten Popüler Tarihe (09:00-10:45)

Moderatör: Nurcan Abacı

-Fatma Acun, Tarihi Popülerleştirme Süreci

-Gültekin Yıldız, Akademisyenlerin Popülerlik Arayışı

 

Kahve Molası (10:45-11:00)

 

V. Oturum: Hatıradan Romana Popüler Tarih Kitapları (11:00-12:30)

Moderatör: Levent Yılmaz

-Hakan Erdem: Sarkis Torosyan hatıra kitabı ve tartışmalar bağlamında hatıra ve popüler tarih

-Özlem Kumrular: Bir Tarih Romanı Nasıl Yazılmaz?  Deveye Sormuşlar...

 

Öğle Yemeği (13:00-14:00)

(Seka Park Otelde )

VI. Oturum: Popüler Tarih Dergileri (14:00-15:30)

Moderatör: Yunus Koç

-Kudret Emiroğlu, Popüler Tarihin Mutfağından: Kebikeç dergisi

 

Kahve Molası (15:30-16:00)

 

Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi (16:00-17:30)

Moderatör: Ahmet Şimşek

-Ahmet Nezihi Turan

-Fatma Acun

 

Akşam Yemeği (18:00)

(Seka Park Otelde )

 

Müzakereciler

Prof. Dr. İlhan TEKELİ,  Prof. Dr. Muhittin TUŞ (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi),  Prof Dr. Cenk REYHAN (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Kemalettin KUZUCU (Marmara Üniversitesi), Doç. Dr. Aytaç YILDIZ (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi),  Yrd. Doç Dr. Gürol PEHLİVAN (Celal Bayar Üniversitesi), Doç. Dr. Zeynep DÖRTYOL ABACI (Uludağ Üniversitesi),  Doç.Dr Abdullah TEMİZKAN (Ege Üniversitesi),  Dr. İlker KÜLBİLGE, Celal Bayer Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Mikail ACIPINAR (Katip Çelebi Üniversitesi) Doç. Dr. Serdar SARISIR (Ankara Üniversitesi), Doç. Dr. Özer KÜPELİ (Katip Çelebi Üniversitesi) Doç. Dr. İbrahim ERDAL (Bozok Üniversitesi), Doç. Dr. Esma REYHAN (Gazi Üniversitesi), Doç. Dr. Nurgun KOÇ, (Karabük Üniversitesi), Doç. Dr. Yıldız Deveci BOZKUŞ (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Doç. Dr. Esma TORUN ÇELİK (Kocaeli Üniversitesi), Doç. Dr. Funda SELÇUK ŞİRİN (Kocaeli Üniversitesi), Doç. Dr. Meryem GÜRBÜZ (Kocaeli Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Sema Orsoy (Kocaeli Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Erol ÇETİN (Kocaeli Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Oya GÜZEL (Kocaeli Üniversitesi), Dr. Esra ÖZSÜER (İstanbul Üniversitesi), Dr. Kurtuluş KIYMET (Kocaeli Üniversitesi).Tarihyazımı Çalıştayları - IV | Sonuç Bildirgesi


IV. Tarihyazımı Çalıştayı:  
Türkiye’de Popüler Tarihçilik  
(15-16 Nisan 2016 Kocaeli) 
 
1. Popüler tarih kavramı farklı kültürlerde farklı anlamlara gelmektedir. Türkiye’de ise popüler tarih, anlam kapsamı bakımından “muğlak” ve pejoratif (küçümseyici) nitelikte görünmektedir. Türkçede popüler kelimesinin anlamındaki bu belirsizliğin ve olumsuzluğun aşılması, yapılan işlerin daha iyi tanımlanması için yeni ve farklı bir kavram ile ifade edilmesi önerilebilir.  2. Geleneksel tarihle birlikte başladığını düşünülen, “halk için tarih”e karşılık gelebilecek popüler tarihin, Modern tarihyazımı sürecinde kendini akademi dışında konumlandırdığı, postmodern süreçte ise akademik tarihçiliğin iktidar alanını sarsacak kadar yaygınlık kazandığı söylenebilir. Özellikle Fransa, İngiltere ve Almanya’da popüler tarih; “tabandan tarih”, “sosyal tarih”, “folklorik tarih” anlamlarına gelmiştir. Akademilerin ve genelde devletin dışında, sivillerin ve ayrıma uğramış kesimlerin, dezavantajlı grupların anlatıldığı tarih olarak ifade edilir. Dolayısıyla, popüler tarih alanında yapılan çalışmalar, öyle ya da böyle ideolojik perspektiflerden oluşturulmaktadır. Bu durum popüler tarih eserlerinin tamamının propagandif olduğu gibi haksız bir niteleme yanında, okurların sağlıklı bir geçmiş algısı geliştirmelerinde ihtiyaç duyacakları tarihsel gerçekler konusunda bilgi kirliliği yaşayabilme risklerini de taşımaktadır. Okurda/İzleyicide tarihin gerçekliğine ve toplumsal hafızanın kesintisiz biçimde devamına yönelik oluşabilecek dezenformasyonu engellemek adına, tarihçilik formasyonuna sahip, meslekten tarihçilerin popüler tarih alanında ürettikleriyle daha aktif yer almaları beklenebilir.  3. Popüler tarihin kitleye sunumu; roman, dizi, film, TV, İnternet gibi kitle iletişim araçları üzerinden gerçekleşmektedir. Popüler tarih eserlerinde “kurgu” (inşa) ya da “kurmaca”dan hangisinin baskın olacağı üzerine tartışma sürmektedir.  Bu aşamada şu soruların tartışılmaya değer olduğu düşünülmektedir: tartışılmaya değer olduğu düşünülen şu sorular ortaya çıkmıştır:   Popüler tarih ürünü “hakikat”i yansıtabilir mi? Yansıtmalı mıdır?  Popüler tarih kültür, eğlence endüstrisinin bir metası mıdır? Yoksa ideolojik ya da salt meraktan doğan amatör bir çaba mıdır?  Popüler tarih bir ideolojik aygıt mıdır? Yoksa sanat eseri midir?  Popüler tarih kültür endüstrisinin bir metası ise tarihsel gerçeklikleri gözardı etme ya da saptırma imkanına sahip midir? Bu saptırmalar toplumsal ve hukuki olarak herhangi bir sorumluluk taşır mı? Etik midir?  
4. Bazı görüşlere göre popüler tarih eseri, tamamen bir kurgudur. Bazı görüşlere göre kısmen kurgu, kısmen gerçeklere dayanır. Bazı görüşlere göre ise tamamen gerçeklere dayanarak yapılabilir. Ancak “piyasa koşulları” olarak tabir edilen 
yayınlama ve pazarlama sürecinde bir tür “patronaj ilişkilerinin” varlığının da popüler tarih eserlerinin ortaya çıkışında etkili olduğu bilinmektedir. Bu yönüyle popüler tarihçilik, okuyucu açısından tarihsel gerçekleri temsil etme bakımından “güvensizlikle” yaklaşılan bir alan olabilmektedir. Tarihi sevdirmek ve merak ettirmek konusunda çok başarılı olduğu gözlenen popüler tarih, çoğu zaman akademik tarihin gerçekleri ile uyuşmamakta, hitap ettiği kitleye “hakikaten” uzak ama eğlenceli bir geçmiş yaratabilmektedir. Burada popüler tarih eserlerinin, bir “gerçeklik” beklentisi aranmadan takip edilmesi önerilebilir.  5. Çoğu akademisyen, akademik tarih ile popüler tarih arasında bir tasnife gitmektedir. Bu tasniflerde belirgin farklılıklar göze çarpmaktadır: Bunlar biçime yönelik olduğu gibi muhtevaya da yöneliktir. Örneğin akademik tarih, belli bir metodoloji sonunda üretilmiş bilginin, belirli bir formata göre yazılmış, dipnotlu, orijinal kaynağın kullanıldığı, üniversitelerde yapılan tarih iken; popüler tarih, düz bir metin halinde kaleme alınan, dipnotsuz ama kurgusu çok daha güçlü, kolay okunur ya da izlenebilir, ikinci el eserlerden derlenen üniversite dışında yapılan tarih türü olarak tanımlanabilmektedir. Akademik tarihçiliğin bilgi üretim süreçlerindeki sorunlar dolayısıyla son elli yıldır yapılan haklı eleştirilere rağmen, akademik tarihçiliğin kontrol edilmiş, bu anlamda daha “güvenilir” bilgi sunduğu söylenebilir. Bu durum çoğu akademik tarihçinin, popüler tarh eserlerine yönelik daha önyargılı ve küçümseyici yaklaşmasını beraberinde getirebilmektedir. Diğer yandan akademik tarihçiler de popüler tarih ürünü ortaya çıkarabilmektedir. Ancak bu durum Türkiye’de azınlıkta sayılabilir.   6. Popüler tarih anlayışı özellikle de günümüzde olduğu gibi akademik tarih anlayışını zaman zaman etkisi altına almıştır. Akademik tarih, kendi bilgisini popülerleştirme yoluna gitmeye başlama yanında bazı tarihsel tespitlerde popüler eserlerin öngörüsünden kendini kurtaramamaktadır. Kimi zaman popüler tarih, tarihi gerçekliği olmayan bilgileri bünyesine dahil etmiş, okuru/izleyiciyi sık sık tarihi anakronizme düşürdüğü görülmüştür. Bunun gibi durumlarda bilgi üretimi noktasında kendini yeniden üreterek eğitim sistemi içerisine bir gerçeklik olarak girmiştir. Gerçekliği olmayan bazı bilgiler, bu suretle tarihi hakikat gibi algılana gelmiştir. Bu kritik noktada popüler tarih akademik tarihe, olumsuz yönde tesir etmiştir. Bu aşamada popüler tarihçilik gibi akademik tarihçiliği de günün siyasal, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları şekillendirebilmektedir. Bu noktada tartışılması gereken diğer bir soru, akademisyenin bilimselliği mi popülerliği mi önemseyeceği olmuştur? Yoksa hem bilimsel hem popüler olan bir tarih mi ağırlık kazanacaktır? Bu sorun, akademik tarihçilerin üzerinde düşünüp, değerlendirmesi gereken bir durum olarak ortaya çıkmıştır.  7. Türkiye’de akademik tarihçiliğin 100 yıllık serüveni, tarihçilerin eserlerinde kullandıkları dil ve benimsedikleri anlatımının genelde herkesin okuyup anlayabileceği bir türde olmaması, akademik tarih çalışmalarının okunmasını zorlaştırırken, halkın da akademik tarihçilerden bilgi edinimini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sebepten akademik tarihçilerin bazı eserlerini akademik terim ve kavramları kullanmadan, okuyan herkesin anlayabileceği şekilde kaleme almaları, sorunu büyük ölçüde çözebileceği düşünülmektedir.  
8. Akademik tarihçilerin popüler tarih eseri vermelerinin sebepleri arasında,  psikolojik sebepler olduğu kadar, kültür endüstrisine hizmet, maddiyat ve 1990’lar sonrasında bilimin genelinde görülen popülerleşmenin tesiri olmuştur. Bu dönemden itibaren tıp, hukuk, ilahiyat vb. alanlarda görülen popülerleşmenin bir uzantısı da tarihte görülmüş, gelişen İnternet ve sosyal medyanın da tesiriyle popüler tarih hızla yayılmıştır.  9. Türkiye’de popüler tarihçiliğin, tarihsel gerçekleri sunma ve halihazırda toplumsal tarih algısında oluşan dezenformasyonu azaltma bağlamında sağlıklı bir eksene oturması için, akademik tarihçilerin popüler tarihçiliğe yönelmesi verimli sonuçlar doğurabilecektir. Bilindiği üzere popüler tarihyazımında olaylar akademik yazımdan beslenir, ancak olaylar arası yorum ve bağlantılar kurgusaldır. Akademik tarihyazımı olmadan, popüler tarihyazımının olması sağlıklı bir gelişme sayılamayacağı düşünülmektedir. Diğer yandan da popüler tarih, tarihi öğretmez fakat sevdirebilir. 10. Hem akademik hem de popüler tarih alanında geçerli olan kural, okuyucunun/izleyicinin ilgili eserden neyi, nasıl anladığıdır. Bu noktada popüler tarih eserleri için önerilen eleştirel okuma/izleme ve değerlendirme süreçlerinin akademik tarih eserleri için de geçerli olduğunu yeniden vurgulamak gerekmektedir. Tarihsel düşünme becerileri olarak adlandırılan, herhangi bir tarih kaynağından elde edilen verilerin gerçekliğini sorgulama ve anlamlandırma süreci olarak tanımlanan bu beceriler, aslında her bir tarihçinin tarihsel bilgiyi üretme sürecinde başvurduğu yeterlilikleri içermektedir. Bireylere tarih derslerinde formal olarak kazandırılacak bu tarihsel düşünme becerileri sonucunda tarihsel iddiaya sahip herhangi bir eserin sunduğu tarihsel gerçeklerin, okuyucu/izleyici çapında kontrolü mümkün olabileceği için, akademik tarihçiliğin “tarihsel gerçeği şimdiki zamanda kusursuz ortaya çıkardığına” ilişkin yaygın ama yanlış kanı gibi popüler tarihçiliğe yönelik yaygın olarak paylaşılan dezenformasyon kaynağı olduğu şeklindeki önyargı da kendiliğinden ortadan kalkabilecektir.   

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2018-04-10  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2018-04-01  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2017-03-20  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2017-02-21  

  IV.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

IV. Tarihyazımı Çalıştayımız Doç.Dr.İbrahim Şirin Hocamızın ev sahipliğinde Kocaeli'de 15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Seka Park otelde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2016-07-25  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde "Türkiye’de Popüler Tarih" başlığı ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2016-02-04  

  III.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

III. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Fatma ACUN Hocamızın ev sahipliğinde Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde 25 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2015-05-06  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde "Tarih Araştırma ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar" başlığı ile yaplması kararlaştırılmıştır.

Duyuru Tarihi: 2014-04-27  

  II. Tarihyazımı Çalıştayımız Isparta'da gerçekleştirilmiştir.

Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu (Sorunlar-Çözümler) konulu II. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Süleyman Seydi Hocamızın ev sahipliğinde Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu çalıştayının sonuç önerileri ilan edilmiştir.

 

Duyuru Tarihi: 2014-04-26  

  3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, 2014

3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, 2014

25-26-27 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) Haziran 2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Esentepe (Merkez) Kampüsü’nde yapılacak sempozyumumuza değerli bildiri ve müzakereleriniz için teşriflerinizi bekleriz. Sempozyumumuz tarih eğitimi, tarihyazımı/tarihçilik ve eğitim tarihi alanlarında bildirileri kabul edecektir.

Sunulan bildiriler içinden seçilenler hakem sürecinden geçilerek aşağıdaki dergilerde yayınlanacaktır. Diğer bildiriler ise ilan edilen yayım kurallarına uygun olmak koşulu ile tam metin olarak sempozyum sitesinde e-kitap şeklinde yer alacak "Sempozyum Tam Metin Kitabı"nda yayınlanacaktır.

http://www.historyeducation.org/

Duyuru Tarihi: 2014-04-26  


Ziyaretçi Sayımız

Copyright © 2013 Furkan AYDIN