BİLİM KURULU

*Alfabetik olarak hazırlanmıştır.

Abdullah Gündoğdu (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)

Abdülhamit Kırmızı (Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi)

Ahmet Nezihi Turan (Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi-Emekli)

Ahmet Özcan, (Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Ahmet Şimşek, (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)

Alaattin Aköz (Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi)

Ali Miynat (Dr. Öğ. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi)

Akın Deveci (Dr Öğretim Üyesi, Kocaeli Üniversitesi)

Arif Bilgin (Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi)

Arzu İbişi Temelli,(Dr. Öğ. Üyesi.,İstanbul Üniversitesi)

Cenk Reyhan, (Prof. Dr., HBV Üniversitesi)

Cüneyt Kanat, (Prof. Dr., Ege Üniversitesi)

Erol Göka, (Prof. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

Esra Özsüer (Dr. Öğ. Üyesi, İstanbul Üniversitesi)

Fatih Durgun, (Dr. Öğ. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Fatma Acun, (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)

Funda Selçuk Şirin (Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi)

Gökhan Kağnıcı (Dr. Öğ. Üyesi, Uşak Üniversitesi)

Gülsüm Tütüncü (Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)

Gültekin Yıldız, (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi)

Güneş Işıksel, (Dr. Öğ. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Hasan Aydın, (Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

İbrahim Şirin, (Prof . Dr., Kocaeli Üniversitesi)

İlhan Tekeli , (Prof. Dr., ODTÜ-Emekli)

Mehmet Biçici (Dr. Öğ. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi)

Mehmet Ö. Alkan, (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi)

Mehmet Özden,(Prof.Dr.,Hacettepe Üniversitesi)

Lütfi Sunar, (Doç. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Muzaffer Doğan, (Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi)

Necdet Bilgi, (Dr. Öğrt. Üyesi, Celal Bayar Üniversitesi)

Neslihan Ünal (Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)

Nurcan Abacı, (Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi)

Nurgül Koç (Doç. Dr., Karabük Üniversitesi)

Özer Ergenç, (Prof. Dr., Bilkent Üniversitesi)

Özhan Kapıcı,(Dr.Öğ. Üyesi,Hacettepe Üniversitesi)

Özlem Çaykent (Dr. Öğ. Üyesi, 29 Mayıs Üniversitesi)

Rahmi Deniz Özbay, (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Ramazan Acun, (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)

Selim Karahasanoğlu (Prof Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Selim Tezcan, (Dr. Öğrt. Üyesi, ASBÜ)

Serkan Yazıcı, (Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi)

Ufuk Özcan, (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi)

Yalın Alpay (Yazar-Doktorant-İstanbul Üniversitesi)

Yunus Koç, (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)

Zafer Toprak (Prof. Dr., Koç Üniversitesi)

 

  Tarihyazımı Çalıştaylarının yedincisi, 5-6 Nisan 2019 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü-İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

VII. Tarihyazımı Çalıştayı, 5-6 Nisan 2019  tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü-İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.Çalıştay sonuç raporuna "BURADAN" ulaşabilirsiniz. Vdeo kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2019-04-25  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2018-04-10  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2018-04-01  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2017-03-20  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2017-02-21  

  IV.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

IV. Tarihyazımı Çalıştayımız Doç.Dr.İbrahim Şirin Hocamızın ev sahipliğinde Kocaeli'de 15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Seka Park otelde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2016-07-25  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde "Türkiye’de Popüler Tarih" başlığı ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2016-02-04  

  III.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

III. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Fatma ACUN Hocamızın ev sahipliğinde Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde 25 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2015-05-06  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde "Tarih Araştırma ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar" başlığı ile yaplması kararlaştırılmıştır.

Duyuru Tarihi: 2014-04-27  

  II. Tarihyazımı Çalıştayımız Isparta'da gerçekleştirilmiştir.

Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu (Sorunlar-Çözümler) konulu II. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Süleyman Seydi Hocamızın ev sahipliğinde Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu çalıştayının sonuç önerileri ilan edilmiştir.

 

Duyuru Tarihi: 2014-04-26  


Ziyaretçi Sayımız

Copyright © 2013 Furkan AYDIN