ÇALIŞTAY PROGRAMI

VI. Tarihyazımı Çalıştayı: Programı

Türk Tarihinin Meseleleri

Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (Ev Sahibi)

& tarihyazimi.org

(Türk Tarih Kurumu ve Uluslararası Türk Bilim Akademisi Desteğiyle)

Tarih: 6-7 Nisan 2018

Yer: Eskişehir

Cuma

09:00-09:30 Açılış Konuşmaları

Ahmet Şimşek

Muzaffer Doğan

 

09:30-10:45 Birinci Oturum: Moderatör: Ali Ahmetbeyoğlu

Eski Türk Tarihçiliğinin Sorunları/Öneriler Ahmet Taşağıl

(35-40 dakikalık çerçeve konuşma sonrasında ve müzakereler)

10:45-11:00 Kahve Molası

11:00-12:15 İkinci Oturum: Moderatör: Yunus Koç

Ortak Türk Tarihi Yazmanın Sorunları/Öneriler Mehmet Alpargu

 (35-40 dakikalık çerçeve konuşma ve müzakereler)

12:15-15:00

15:00-16:30 Üçüncü Oturum: Moderatör: Abdülvahap Kara

Ortak Bir Türk Dünyası Tarihi Kitabı Yazmak (Sorunları/Öneriler) Napil Bazılhan

 (35-40 dakikalık çerçeve konuşma sonrasında ve müzakereler)

16:45-17:00 Kahve Molası

17:00-17:45 Dördüncü Oturum: Moderatör: Abdullah Gündoğdu

Çağdaş Türk Dünyası Tarihyazımının Sorunları/Öneriler Ahmet Kanlıdere

(35-40 dakikalık çerçeve konuşma sonrasında ve müzakereler)

18:00 Akşam Yemeği

Cumartesi

09:00-10:30 Beşinci Oturum: Moderatör: Cüneyt Kanat

Türkiye’de Ortaçağ Türk Tarihçiliğinin Sorunları/Öneriler Erkan Göksu

(35-40 dakikalık çerçeve konuşma sonrasında ve müzakereler)

10:30-10:45 Kahve Molası

10:45-12:30 Altıncı Oturum: Moderatör: Feridun Emecen

Osmanlı Klasik Dönem Tarihçiliğinin Sorunları/Öneriler Özer Ergenç

(35-40 dakikalık çerçeve konuşma sonrasında ve müzakereler)

12:30-13:30 Öğle Yemeği

13:30-14:45 Yedinci Oturum: Mehmet Özden

“Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Zihniyet, Düşünce ve Kültür Tarihçiliği (Hali Hazır Durum, Sorunlar, Öneriler) “Ahmet Yaşar Ocak

 (35-40 dakikalık çerçeve konuşma sonrasında ve müzakereler)

14:45-15:00 Kahve Molası

15:00-16:30 Sekizinci Oturum: Moderatör: Mehmet Öznur Alkan

Cumhuriyet Tarihçiliğinin Sorunları/Öneriler Fatma Acun

 (35-40 dakikalık çerçeve konuşma sonrasında ve müzakereler)

16:30-16:45 Kahve Molası

16:45-17:30 Kapanış ve Değerlendirme Moderatör: Ahmet Şimşek

Değerlendiriciler: Mehmet Öz & Haldun Eroğlu & Ayhan Pala

 (3. gün Sosyal Program/Eskişehir turu)

 

Katılımcıların Tam İsim Listesi (Konuşmacı ve Müzakereciler)

Abdullah Gündoğdu (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)

Abdülvahap Kara, (Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Abdullah Üstün, (Doç. Dr., Ege Üniversitesi)

Ahmet Kanlıdere, (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Ahmet Özcan, (Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Ahmet Şimşek, (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi)

Ahmet Taşağıl, (Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi)

Ahmet Yaşar Ocak (Prof. Dr., TOBB Üniversitesi)

Muhittin Tuş (Prof. Dr. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

Ali Ahmetbeyoğlu (Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi)

Arif Bilgin (Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi)

Ayhan Pala, (Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi-Emekli)

Cenk Reyhan, (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

Cüneyt Kanat, (Prof. Dr., Ege Üniversitesi)

Erkan Göksu (Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)

Fahri Solak, (Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi)

Fatih Durgun, (Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Fatma Acun, (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)

Feridun Emecen, (Prof. Dr., 29 Mayıs Üniversitesi)

Hakkı Uyar (Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)

Haldun Eroğlu (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)

İbrahim Şirin, (Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi)

İlber Ortaylı, (Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi-Emekli)

Mehmet Alpargu (Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi)

Mehmet Ö. Alkan, (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi)

Mehmet Öz, (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)

Mehmet Özden, (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)     

Necmettin Alkan, (Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Özer Ergenç, (Prof. Dr., Bilkent Üniversitesi)

Refik Turan, (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi) 

Güneş Işıksel, (Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Tülün Değirmenci, (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)

Yunus Koç, (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)

 

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2018-04-10  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2018-04-01  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2017-03-20  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2017-02-21  

  IV.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

IV. Tarihyazımı Çalıştayımız Doç.Dr.İbrahim Şirin Hocamızın ev sahipliğinde Kocaeli'de 15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Seka Park otelde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2016-07-25  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde "Türkiye’de Popüler Tarih" başlığı ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2016-02-04  

  III.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

III. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Fatma ACUN Hocamızın ev sahipliğinde Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde 25 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2015-05-06  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde "Tarih Araştırma ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar" başlığı ile yaplması kararlaştırılmıştır.

Duyuru Tarihi: 2014-04-27  

  II. Tarihyazımı Çalıştayımız Isparta'da gerçekleştirilmiştir.

Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu (Sorunlar-Çözümler) konulu II. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Süleyman Seydi Hocamızın ev sahipliğinde Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu çalıştayının sonuç önerileri ilan edilmiştir.

 

Duyuru Tarihi: 2014-04-26  

  3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, 2014

3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, 2014

25-26-27 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) Haziran 2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Esentepe (Merkez) Kampüsü’nde yapılacak sempozyumumuza değerli bildiri ve müzakereleriniz için teşriflerinizi bekleriz. Sempozyumumuz tarih eğitimi, tarihyazımı/tarihçilik ve eğitim tarihi alanlarında bildirileri kabul edecektir.

Sunulan bildiriler içinden seçilenler hakem sürecinden geçilerek aşağıdaki dergilerde yayınlanacaktır. Diğer bildiriler ise ilan edilen yayım kurallarına uygun olmak koşulu ile tam metin olarak sempozyum sitesinde e-kitap şeklinde yer alacak "Sempozyum Tam Metin Kitabı"nda yayınlanacaktır.

http://www.historyeducation.org/

Duyuru Tarihi: 2014-04-26  


Ziyaretçi Sayımız

Copyright © 2013 Furkan AYDIN