I. Tarihyazımı Çalıştayı, 2 Mart 2013 tarihinde Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

ÇALIŞTAYIN AMACI

Türkiye’de Tarihçiliğn Dünü ve Bugünü konusu çerçevesinde bilgi, görüş ve dilek alışverişinde bulunmak, sorunları tespit etmek, çözüm önerileri üzerinde kafa yormaktır.