II. Tarihyazımı Çalıştayı, 12 Nisan 2014 tarihinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Isparta’da gerçekleştirilmiştir.

ÇALIŞTAYIN AMACI

Türkiye’de tarihçilerin yetişmesinde büyük pay sahibi olan Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu (Sorunlar-Çözümler) konusu çerçevesinde bilgi, görüş ve dilek alışverişinde bulunmak, sorunları tespit etmek, çözüm önerileri üzerinde kafa yormaktır.