IV. Tarihyazımı Çalıştayı, 15-16 Nisan 2016 tarihinde Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kocaeli’de gerçekleştirilmiştir.

ÇALIŞTAYIN AMACI

Bu çalıştayın genel amacı, tarih disiplininin geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir tarz/yol olarak “popülerleşmesi”nin gerekçesi ve boyutlarını temsil türlerine göre bütünleşik ve ayrı ayrı tartışmaktır. Bu bağlamda tarihin popülerleşme alanları olarak tarihsel sinema/film/dizi, tarihsel roman/hikaye, popüler tarihsel eserler ve popüler tarih dergileri ayrı oturumlarda incelenecektir. Böylelikle günümüz insanının çok ilgisini çeken bu popüler tarih eserlerinin/ürünlerinin niceliksel ve niteliksel durumu betimlenmiş olacaktır.