V. Tarihyazımı Çalıştayı, 17-18  Mart 2017 tarihinde Selçuk Üniversitesi Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

ÇALIŞTAYIN AMACI

Bu çalıştayın amacı, Tarih’in bir disiplin olarak tanımlanması ve sistematik bir araştırma hüviyeti kazanmasında önemli rol oynayan “akademikleşme” sürecini çeşitli boyutlarıyla tartışmaktır. Bu bağlamda akademik tarihçiliğin Türkiye’deki genel durumu ve sorunları; iktidar, akademi, profesyonellik, mesleki deformasyon, etik gibi ilişkisel boyutlarda incelenecek ve tartışılacaktır. Böylelikle Türkiye’deki akademide görev yapan tarihçilerin durumları kadar, bununla doğrudan ilişkili olarak Türkiye’de akademik tarih çalışmalarında karşılaşılan sorunlar üzerinde kafa yorularak, çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır.