VİDEOLARIMIZ

Video Adı:

Açılış Konuşmaları | Ahmet Şimşek

Video Hakkında Bilgi:

Ahmet Şimşek'in VII. Tarihyazımı Çalıştayı açılış konuşması 5 Nisan 2019

 


Video Adı:

Açılış Konuşmaları | Tamer Dodurka

Video Hakkında Bilgi:

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Tamer Dodurka'nın VII. Tarihyazımı Çalıştayı açılış konuşması 5 Nisan 2019


Video Adı:

Açılış Konferansı | İlhan Tekeli

Video Hakkında Bilgi:

İlhan Tekeli'nin açılış konferansı konuşması 5 Nisan 2019


Video Adı:

Annales Tarihçilere Aslında Ne Söyledi? | Güneş Işıksel

Video Hakkında Bilgi:

Birinci Oturum: Moderatör: Ahmet Nezihi Turan Annales Tarihçilere Aslında Ne Söyledi? Konuşmacı: Güneş Işıksel 5 Nisan 2019


Video Adı:

Annales Tarihçilere Aslında Ne Söyledi? | Müzakereler

Video Hakkında Bilgi:

Birinci Oturum: Moderatör: Ahmet Nezihi Turan Annales Tarihçilere Aslında Ne Söyledi? konusu çerçevesinde müzakereler 5 Nisan 2019


Video Adı:

Karşılaştırmalı Tarihin Türkiye’deki Durumu: İmkân ve Sorunlar | Gülsüm Tütüncü

Video Hakkında Bilgi:

İkinci Oturum: Moderatör: Abdullah Gündoğdu Karşılaştırmalı Tarihin Türkiye’deki Durumu: İmkân ve Sorunlar Konuşmacı: Gülsüm Tütüncü 5 Nisan 2019


Video Adı:

Karşılaştırmalı Tarihin Türkiye’deki Durumu: İmkân ve Sorunlar | Neslihan Ünal

Video Hakkında Bilgi:

İkinci Oturum: Moderatör: Abdullah Gündoğdu Karşılaştırmalı Tarihin Türkiye’deki Durumu: İmkân ve Sorunlar- Konuşmacı: Neslihan Ünal 5 Nisan 2019


Video Adı:

Karşılaştırmalı Tarihin Türkiye’deki Durumu: İmkân ve Sorunlar | Müzakereler

Video Hakkında Bilgi:

İkinci Oturum: Moderatör: Abdullah Gündoğdu Karşılaştırmalı Tarihin Türkiye’deki Durumu: İmkân ve Sorunlar konusu çervesinde müzakereler 5 Nisan 2019


Video Adı:

Dünya Tarihyazımında Global Tarihçilik: Fırsatlar-Sorunlar | Abdülhamit Kırmızı

Video Hakkında Bilgi:

Üçüncü Oturum: Moderatör: Arif Bilgin Dünya Tarihyazımında Global Tarihçilik: Fırsatlar-Sorunlar Konuşmacı: Abdülhamit Kırmızı 5 Nisan 2019


Video Adı:

Dünya Tarihyazımında Global Tarihçilik: Fırsatlar-Sorunlar | Müzakereler

Video Hakkında Bilgi:

Üçüncü Oturum: Moderatör: Arif Bilgin Dünya Tarihyazımında Global Tarihçilik: Fırsatlar-Sorunlar konusu çerçevesinde müzakereler 5 Nisan 2019


Video Adı:

Disiplinlerarası Tarihçiliğe Kurumsal Bir Örnek: Hacettepe Tarih Bölümü | Yunus Koç

Video Hakkında Bilgi:

Dördüncü Oturum: Moderatör: Ramazan Acun Disiplinlerarası Tarihçiliğe Kurumsal Bir Örnek: Hacettepe Tarih Bölümü Konuşmacı: Yunus Koç 6 Nisan 2019


Video Adı:

Disiplinlerarası Tarihçiliğe Kurumsal Bir Örnek: Hacettepe Tarih Bölümü | Müzakereler

Video Hakkında Bilgi:

Dördüncü Oturum: Moderatör: Ramazan Acun Disiplinlerarası Tarihçiliğe Kurumsal Bir Örnek: Hacettepe Tarih Bölümü konusu çerçevesinde müzakereler 6 Nisan 2019


Video Adı:

Tarihte Disiplinlerarasılığa Dünya’dan ve Türkiye’den İyi Örnekler | Özlem Çaykent

Video Hakkında Bilgi:

Beşinci Oturum: Moderatör: Ahmet Özcan Tarihte Disiplinlerarasılığa Dünya’dan ve Türkiye’den İyi Örnekler Konuşmacı: Özlem Çaykent 6 Nisan 2019


Video Adı:

Tarihte Disiplinlerarasılığa Dünya’dan ve Türkiye’den İyi Örnekler | Müzakereler

Video Hakkında Bilgi:

Beşinci Oturum: Moderatör: Ahmet Özcan Tarihte Disiplinlerarasılığa Dünya’dan ve Türkiye’den İyi Örnekler konusu çerçevesinde müzakereler 6 Nisan 2019


Video Adı:

Tarih Araştırma ve Yazımı Açısından Nümismatik: Sorunlar ve Öneriler | Ali Mıynat

Video Hakkında Bilgi:

Altıncı Oturum: Moderatör: Gökhan Kağnıcı Tarih Araştırma ve Yazımı Açısından Nümismatik: Sorunlar ve Öneriler Konuşmacı: Ali Mıynat 6 Nisan 2019


Video Adı:

Tarih Araştırma ve Yazımı Açısından Nümismatik: Sorunlar ve Öneriler | Müzakereler

Video Hakkında Bilgi:

Altıncı Oturum: Moderatör: Gökhan Kağnıcı Tarih Araştırma ve Yazımı Açısından Nümismatik: Sorunlar ve Öneriler konusu çerçevesinde müzakereler 6 Nisan 2019


Video Adı:

VII. Tarihyazımı Çalıştayı Genel Değerlendirme | Ahmet Şimşek

Video Hakkında Bilgi:

Kapanış ve Değerlendirme Moderatör: Ahmet Şimşek Değerlendirici: Ahmet Şimşek 6 Nisan 2019


Video Adı:

VII. Tarihyazımı Çalıştayı Genel Değerlendirme | Zafer Toprak

Video Hakkında Bilgi:

Kapanış ve Değerlendirme Moderatör: Ahmet Şimşek Değerlendiriciler: Zafer Toprak 6 Nisan 2019


Video Adı:

VII. Tarihyazımı Çalıştayı Genel Değerlendirme | Müzakereciler

Video Hakkında Bilgi:

Kapanış ve Değerlendirme Moderatör: Ahmet Şimşek 6 Nisan 2019


  Tarihyazımı Çalıştaylarının yedincisi, 5-6 Nisan 2019 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü-İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

VII. Tarihyazımı Çalıştayı, 5-6 Nisan 2019  tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü-İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.Çalıştay sonuç raporuna "BURADAN" ulaşabilirsiniz. Vdeo kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2019-04-25  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2018-04-10  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2018-04-01  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2017-03-20  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2017-02-21  

  IV.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

IV. Tarihyazımı Çalıştayımız Doç.Dr.İbrahim Şirin Hocamızın ev sahipliğinde Kocaeli'de 15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Seka Park otelde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2016-07-25  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde "Türkiye’de Popüler Tarih" başlığı ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2016-02-04  

  III.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

III. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Fatma ACUN Hocamızın ev sahipliğinde Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde 25 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2015-05-06  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde "Tarih Araştırma ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar" başlığı ile yaplması kararlaştırılmıştır.

Duyuru Tarihi: 2014-04-27  

  II. Tarihyazımı Çalıştayımız Isparta'da gerçekleştirilmiştir.

Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu (Sorunlar-Çözümler) konulu II. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Süleyman Seydi Hocamızın ev sahipliğinde Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu çalıştayının sonuç önerileri ilan edilmiştir.

 

Duyuru Tarihi: 2014-04-26  


Ziyaretçi Sayımız

Copyright © 2013 Furkan AYDIN