VİDEOLARIMIZ

Video Adı:

Prof. Dr. Levent YILMAZ (Bilgi Üniversitesi)-Açılış konuşması

Video Hakkında Bilgi:

Açılış Konuşması

Prof. Dr. Levent YILMAZ (Bilgi Üniversitesi)


Video Adı:

Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (Sakarya Üniversitesi)-Açılış konuşması

Video Hakkında Bilgi:

Açılış Konuşması

Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (Sakarya Üniversitesi)


Video Adı:

Prof. Dr. Sureyya Faruqhi (Bilgi Üniversitesi)-1.Oturum açılış konuşması

Video Hakkında Bilgi:

1. OTURUM 

Türkiye'de Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar-Uygulamalar (10:00-12:00)

Moderatör: Prof. Dr. Sureyya Faruqhi (Bilgi Üniversitesi)


Video Adı:

Yard. Doç. Dr. İbrahim TURAN (Atatürk Üniversitesi)-Online Arşiv Belgelerinin Güvenirliği Konusu

Video Hakkında Bilgi:

1. OTURUM 

Türkiye'de Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar-Uygulamalar

Yard. Doç. Dr. İbrahim TURAN (Atatürk Üniversitesi)-Online Arşiv Belgelerinin Güvenirliği Konusu


Video Adı:

Doç. Dr. Fahri SAKAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)-Biyografi Yazımı ve Sorunları

Video Hakkında Bilgi:

1. OTURUM 

Türkiye'de Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar-Uygulamalar

Doç. Dr. Fahri SAKAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)-Biyografi Yazımı ve Sorunları


Video Adı:

Doç. Dr. Zeynep DÖRTOK ABACI

Video Hakkında Bilgi:

1.OTURUM


Video Adı:

Yard. Doç. Dr. İbrahim Hakkı ÖZTÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) -Türkiye'de Tarihyazımını Etkileyen Bir Faktör Olarak Dünya Tarihinin Öğretimi konulu kısa sunu

Video Hakkında Bilgi:

2. OTURUM 
Türkiye'de Tarihçiliğin Genel Durumu ve Geleceği (Sorunlar-Çözüm Yolları)

Yard. Doç. Dr. İbrahim Hakkı ÖZTÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) -Türkiye'de Tarihyazımını Etkileyen Bir Faktör Olarak Dünya Tarihinin Öğretimi konulu kısa sunu  sonrasında Türkiye'deki tarihçiliğin genel durumu (sorunlar-çözüm yolları) Atölye Çalışması
 


Video Adı:

Yard. Doç. Dr. İbrahim Hakkı ÖZTÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)-Türkiye'deki tarihçiliğin genel durumu

Video Hakkında Bilgi:

2. OTURUM

Türkiye'de Tarihçiliğin Genel Durumu ve Geleceği (Sorunlar-Çözüm Yolları)Yard. Doç. Dr. İbrahim Hakkı ÖZTÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) -Türkiye'de Tarihyazımını Etkileyen Bir Faktör Olarak Dünya Tarihinin Öğretimi konulu kısa sunu sonrasında Türkiye'deki tarihçiliğin genel durumu (sorunlar-çözüm yolları) Atölye Çalışması


Video Adı:

Prof. Dr. Cüneyt KANAT (Ege Üniversitesi)-3.Oturum açılış konuşması

Video Hakkında Bilgi:

3. OTURUM 

Türkiye'de Tarihçiliğin Genel Durumu ve Geleceği (Sorunlar-Çözüm Yolları Devam)

Moderatör: Prof. Dr. Cüneyt KANAT (Ege Üniversitesi)

 


Video Adı:

Yard. Doç. Dr. Gülin KARABAĞ(Gazi Üniversitesi) -Tarihyazımının Geleceği konulu kısa sunu

Video Hakkında Bilgi:

3. OTURUM 

Türkiye'de Tarihçiliğin Genel Durumu ve Geleceği (Sorunlar-Çözüm Yolları Devam)

Yard. Doç. Dr. Gülin KARABAĞ- (Gazi Üniversitesi) Tarihyazımının Geleceği konulu kısa sunu sonrasında Türkiye'deki tarihçiliğin geleceği (sorunlar-çözüm yolları) Atölye Çalışması
 


Video Adı:

Yard. Doç. Dr. Gülin KARABAĞ (Gazi Üniversitesi) -Türkiye'deki tarihçiliğin geleceği (sorunlar-çözüm yolları) Atölye Çalışması

Video Hakkında Bilgi:

3. OTURUM

Türkiye'de Tarihçiliğin Genel Durumu ve Geleceği (Sorunlar-Çözüm Yolları Devam)

Yard. Doç. Dr. Gülin KARABAĞ- (Gazi Üniversitesi) Tarihyazımının Geleceği konulu kısa sunu sonrasında Türkiye'deki tarihçiliğin geleceği (sorunlar-çözüm yolları) Atölye Çalışması


Video Adı:

Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (Sakarya Üniversitesi)-4.Oturum açılış konuşması

Video Hakkında Bilgi:

4. OTURUM 

Genel Değerlendirme, sonuç bildirgesinin yazılması

Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (Sakarya Üniversitesi)
 


Video Adı:

Doç. Dr. Necmettin ALKAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)-Genel Değerlendirme

Video Hakkında Bilgi:

4. OTURUM 

Genel Değerlendirme, sonuç bildirgesinin yazılması

Doç. Dr. Necmettin ALKAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
 


Video Adı:

Doç. Dr. Cenk REYHAN (Gazi Üniversitesi)-Genel Değerlendirme

Video Hakkında Bilgi:

4.OTURUM

Genel Değerlendirme, Sonuç bildirgesinin yazılması

Doç. Dr. Cenk REYHAN (Gazi Üniversitesi)


Video Adı:

TarihYazımı Levent Yılmaz

Video Hakkında Bilgi:

TarihYazımı Levent Yılmaz giriş konuşmasını yapmaktadır. 


  Tarihyazımı Çalıştaylarının yedincisi, 5-6 Nisan 2019 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü-İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

VII. Tarihyazımı Çalıştayı, 5-6 Nisan 2019  tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü-İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.Çalıştay sonuç raporuna "BURADAN" ulaşabilirsiniz. Vdeo kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2019-04-25  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2018-04-10  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2018-04-01  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2017-03-20  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2017-02-21  

  IV.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

IV. Tarihyazımı Çalıştayımız Doç.Dr.İbrahim Şirin Hocamızın ev sahipliğinde Kocaeli'de 15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Seka Park otelde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2016-07-25  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde "Türkiye’de Popüler Tarih" başlığı ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2016-02-04  

  III.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

III. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Fatma ACUN Hocamızın ev sahipliğinde Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde 25 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2015-05-06  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde "Tarih Araştırma ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar" başlığı ile yaplması kararlaştırılmıştır.

Duyuru Tarihi: 2014-04-27  

  II. Tarihyazımı Çalıştayımız Isparta'da gerçekleştirilmiştir.

Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu (Sorunlar-Çözümler) konulu II. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Süleyman Seydi Hocamızın ev sahipliğinde Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu çalıştayının sonuç önerileri ilan edilmiştir.

 

Duyuru Tarihi: 2014-04-26  


Ziyaretçi Sayımız

Copyright © 2013 Furkan AYDIN