VİDEOLARIMIZ

Video Adı:

İbrahim Şirin | Açılış ve Teşekkür Konuşması

Video Hakkında Bilgi:

Açılış
Tarihyazımı Çalıştayları - IV : Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Ahmet Şimşek | Açılış Konuşması

Video Hakkında Bilgi:

Açılış
Tarihyazımı Çalıştayları - IV : Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Refik Turan | Türk Tarih Kurumu Başkanı | Onur Konuğu

Video Hakkında Bilgi:

Açılış
Tarihyazımı Çalıştayları - IV : Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Zafer Toprak | Türkiye’de Bellek Sorunu ve Popüler Tarihçilik

Video Hakkında Bilgi:

Açılış Konuşması
Tarihyazımı Çalıştayları - IV : Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Fatih Durgun | Avrupa Tarihçiliğinde Popüler Tarih Alanları

Video Hakkında Bilgi:

I.Oturum: Dünya’da ve Türkiye’de Popüler Tarih
Moderatör: Prof.Dr.Kurtuluş Kayalı
Tarihyazımı Çalıştayları - IV: Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Ahmet Özcan | Türkiye’de Popüler Tarih

Video Hakkında Bilgi:

I.Oturum: Dünya’da ve Türkiye’de Popüler Tarih
Moderatör: Prof.Dr.Kurtuluş Kayalı
Tarihyazımı Çalıştayları - IV: Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Cemil Koçak | Türkiye’de Popüler Tarih Üretimi ve Tüketimi

Video Hakkında Bilgi:

I.Oturum: Dünya’da ve Türkiye’de Popüler Tarih
Moderatör: Prof.Dr.Kurtuluş Kayalı
Tarihyazımı Çalıştayları - IV: Türkiye’de Popüler Tarih
 


Video Adı:

I.Oturum: Dünya’da ve Türkiye’de Popüler Tarih | Tartışma Bölümü

Video Hakkında Bilgi:

I.Oturum: Dünya’da ve Türkiye’de Popüler Tarih
Moderatör: Prof.Dr. Kurtuluş Kayalı 
Tarihyazımı Çalıştayları - IV:Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Moderatör: Cüneyt Kanat | Popüler Tarih Programları ve Belgeseller

Video Hakkında Bilgi:

II. Oturum: Popüler Tarih Programları ve Belgeseller 
Moderatör:Prof.Dr. Cüneyt Kanat
Tarihyazımı Çalıştayları - IV:Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Mehmet Ö. Alkan | Televizyonda Tarih Programı Yapmak

Video Hakkında Bilgi:

II. Oturum: Popüler Tarih Programları ve Belgeseller 
Moderatör: Cüneyt Kanat
Tarihyazımı Çalıştayları - IV:Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Kurtuluş Kayalı | Türk Sinemasından Kalkarak Bu Coğrafyayı Anlamayı Denemek

Video Hakkında Bilgi:

II. Oturum: Popüler Tarih Programları ve Belgeseller 
Moderatör: Cüneyt Kanat
Tarihyazımı Çalıştayları - IV:Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

II. Oturum: Popüler Tarih Programları ve Belgeseller | Tartışma Bölümü-1

Video Hakkında Bilgi:

II. Oturum: Popüler Tarih Programları ve Belgeseller 
Moderatör: Prof.Dr.Cüneyt Kanat
Tarihyazımı Çalıştayları - IV:Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

II. Oturum: Popüler Tarih Programları ve Belgeseller | Tartışma Bölümü-2

Video Hakkında Bilgi:

II. Oturum: Popüler Tarih Programları ve Belgeseller 
Moderatör:Prof.Dr. Cüneyt Kanat
Tarihyazımı Çalıştayları - IV:Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Necmettin Alkan | Tarihsel Dizi ve Belgesellerde Danışman Olmak

Video Hakkında Bilgi:

III. Oturum: Sinemadan Popüler TV Dizilerine Tarih
Moderatör: Doç.Dr. Teyfur Erdoğdu
Tarihyazımı Çalıştayları - IV:Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

III. Oturum: Sinemadan Popüler TV Dizilerine Tarih | Tartışma Bölümü

Video Hakkında Bilgi:

III. Oturum: Sinemadan Popüler TV Dizilerine Tarih
Moderatör: Doç.Dr. Teyfur Erdoğdu
Tarihyazımı Çalıştayları - IV:Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Fatma Acun | Tarihi Popülerleştirme Süreci

Video Hakkında Bilgi:

IV. Oturum: Akademik Tarihten Popüler Tarihe 
Moderatör: Prof.Dr. Nurcan Abacı
Tarihyazımı Çalıştayları - IV : Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Gültekin Yıldız | Akademisyenlerin Popülerlik Arayışı

Video Hakkında Bilgi:

IV. Oturum: Akademik Tarihten Popüler Tarihe 
Moderatör: Prof.Dr. Nurcan Abacı
Tarihyazımı Çalıştayları - IV : Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

IV. Oturum: Akademik Tarihten Popüler Tarihe | Tartışma Bölümü

Video Hakkında Bilgi:

Moderatör: Prof.Dr. Nurcan Abacı
Tarihyazımı Çalıştayları - IV : Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Hakan Erdem | S. Torosyan hatıra kitabı ve tartışmalar bağlamında hatıra ve popüler tarih

Video Hakkında Bilgi:

V. Oturum: Hatıradan Romana Popüler Tarih Kitapları 
Moderatör :Prof.Dr.Zafer Toprak
Tarihyazımı Çalıştayları - IV : Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Özlem Kumrular | Bir Tarih Romanı Nasıl Yazılmaz? Deveye Sormuşlar...

Video Hakkında Bilgi:

V. Oturum: Hatıradan Romana Popüler Tarih Kitapları 
Moderatör :Prof.Dr.Zafer Toprak
Tarihyazımı Çalıştayları - IV : Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

V. Oturum: Hatıradan Romana Popüler Tarih Kitapları | Tartışma Bölümü

Video Hakkında Bilgi:

V. Oturum: Hatıradan Romana Popüler Tarih Kitapları 
Moderatör :Prof.Dr.Zafer Toprak
Tarihyazımı Çalıştayları - IV : Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Kudret Emiroğlu | Popüler Tarihin Mutfağından: Kebikeç dergisi

Video Hakkında Bilgi:

VI. Oturum: Popüler Tarih Dergileri 
Moderatör: Prof.Dr.Yunus Koç
Tarihyazımı Çalıştayları - IV : Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Moderatör: Yunus Koç | Popüler Tarih Dergileri

Video Hakkında Bilgi:

VI. Oturum: Popüler Tarih Dergileri 
Moderatör: Prof.Dr.Yunus Koç
Tarihyazımı Çalıştayları - IV : Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

VI. Oturum: Popüler Tarih Dergileri | Tartışma Bölümü

Video Hakkında Bilgi:

VI. Oturum: Popüler Tarih Dergileri 
Moderatör: Prof.Dr.Yunus Koç
Tarihyazımı Çalıştayları - IV : Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Ahmet Şimşek | Değerlendirme

Video Hakkında Bilgi:

Değerlendirme ve Sonuç Oturumu
Moderatör: Prof.Dr.Ahmet Şimşek
Tarihyazımı Çalıştayları - IV:Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Ahmet Nezihi Turan | Değerlendirme

Video Hakkında Bilgi:

Değerlendirme ve Sonuç Oturumu
Moderatör: Prof.Dr.Ahmet Şimşek
Tarihyazımı Çalıştayları - IV:Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Fatma Acun | Değerlendirme

Video Hakkında Bilgi:

Değerlendirme ve Sonuç Oturumu
Moderatör: Prof.Dr.Ahmet Şimşek
Tarihyazımı Çalıştayları - IV:Türkiye’de Popüler Tarih


Video Adı:

Çalıştay Değerlendirme ve Sonuç Bölümü

Video Hakkında Bilgi:

Değerlendirme ve Sonuç Oturumu
Moderatör: Prof.Dr.Ahmet Şimşek
Tarihyazımı Çalıştayları - IV:Türkiye’de Popüler Tarih


  Tarihyazımı Çalıştaylarının yedincisi, 5-6 Nisan 2019 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü-İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

VII. Tarihyazımı Çalıştayı, 5-6 Nisan 2019  tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü-İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.Çalıştay sonuç raporuna "BURADAN" ulaşabilirsiniz. Vdeo kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2019-04-25  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2018-04-10  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2018-04-01  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2017-03-20  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2017-02-21  

  IV.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

IV. Tarihyazımı Çalıştayımız Doç.Dr.İbrahim Şirin Hocamızın ev sahipliğinde Kocaeli'de 15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Seka Park otelde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2016-07-25  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde "Türkiye’de Popüler Tarih" başlığı ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2016-02-04  

  III.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

III. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Fatma ACUN Hocamızın ev sahipliğinde Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde 25 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2015-05-06  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde "Tarih Araştırma ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar" başlığı ile yaplması kararlaştırılmıştır.

Duyuru Tarihi: 2014-04-27  

  II. Tarihyazımı Çalıştayımız Isparta'da gerçekleştirilmiştir.

Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu (Sorunlar-Çözümler) konulu II. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Süleyman Seydi Hocamızın ev sahipliğinde Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu çalıştayının sonuç önerileri ilan edilmiştir.

 

Duyuru Tarihi: 2014-04-26  


Ziyaretçi Sayımız

Copyright © 2013 Furkan AYDIN