Format: et-post-format-gallery

tarihyazimi.org platformu olarak tarihyazımı dergisini destekliyoruz.

tarihyazımı dergisi; tarihyazımını geliştirmeyi amaçlayan uluslararası, akademik, hakemli, çevrimiçi dergidir. tarihyazımı dergisi yılda iki kez çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır (Aralık ve Haziran).