*Alfabetik olarak hazırlanmıştır.

Abdullah Üstün, (Dr. Öğr. Üyesi, Ege Üniversitesi)

Ahmet Nezihi Turan, (Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi-Emekli)

Ahmet Nurullah Özdal, (Doç. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

Ahmet Özcan, (Prof. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Ahmet Şimşek, (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)

Ahmet Yüksel, (Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)

Akif Pamuk, (Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi)

Arif Bilgin, (Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi)

Ayhan Orhan, (Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi)

Cenk Reyhan, (Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Cüneyt Kanat, (Prof. Dr., Ege Üniversitesi)

Ekrem Kalan, (Prof. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi)

Fatih Durgun, (Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Feridun Emecen, (Prof. Dr., 29 Mayıs Üniversitesi)

Hilmi Kaçar, (Dr. Öğr. Üyesi, Sebahattin Zaim Üniversitesi)

Güneş Işıksel, (Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

İbrahim Şirin, (Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi)

İlhan Tekeli, (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Emekli)

Kazım Uzun, (Dr., Ege Üniversitesi)

Kemalettin Kuzucu, (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Kutlu Akalın, (Dr. Öğr. Üyesi, Medeniyet Üniversitesi)

Fatih Çalışır, (Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi)

Mehmet Hacısalihoğlu, (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)

Mehmet Topal, (Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi)

Mehmet Serhat Yılmaz, (Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi)

Musa Gümüş, (Doç. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Nurcan Abacı, (Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi)

Osman Köse, (Prof. Dr., Polis Akademisi)

Rahmi Deniz Özbay, (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Sami Arslan, (Dr. Öğr. Üyesi, FSM Üniversitesi)

Selim Karahasanoğlu, (Prof. Dr., Medeniyet Üniversitesi)

Selim F. Adalı, (Doç. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Sema Yılmaz Genç, (Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi)

Serkan Yazıcı, (Prof. Dr., Sinop Üniversitesi)

Şerif Demir, (Doç. Dr., Siirt Üniversitesi)

Turan Açık, (Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi)

Turhan Kaçar, (Prof. Dr., Medeniyet Üniversitesi)

Yunus Koç, (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)

Yücel Yiğit, (Doç. Dr., Polis Akademisi)

Yüksel Çelik, (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)