III. Tarihyazımı Çalıştayı, 25 Nisan 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü- Tarih Bölümü’nün ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

ÇALIŞTAYIN AMACI

Türkiye’de tarihçiliğin salt belge yayıncılığının ya da olgu sıralamacılığının dışında tarihsel bilginin özgün anlamını kavrayarak eser ortaya koyması, dünyadaki çağdaş araştırma ve yazım yaklaşımlarından haberdar olarak bundan yararlanması, tarihyazımının kaba bir ideolojik hesaplaşma kaygısı ile biçimlenmesi yerine geçmişin bilgisini, şimdiki zamanda rafine bir biçimde inşa etme süreciyle “gerçek” söylemine karşılık gelen çok çeşitli yazım tarzlarını fark ederek metodolojik olarak zenginleşmesi amaçlanmaktadır. Bütün bunlar için de tarihyazımı (historiography) akademik disiplininin çağdaş dünyada olduğu gibi Türk akademisinde de hak ettiği yeri almasıdır.