IX. Tarihyazımı Çalıştayı, 20 – 21 Mayıs 2022 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde 4 Eylül Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir

ÇALIŞTAYIN AMACI

Türkiye’de tarihçiliğin salt belge yayıncılığının ya da olgu sıralamacılığının dışında tarihsel bilginin özgün anlamını kavrayarak eser ortaya koyması, dünyadaki çağdaş araştırma ve yazım yaklaşımlarından haberdar olarak bundan yararlanması, tarihyazımının kaba bir ideolojik hesaplaşma kaygısı ile biçimlenmesi yerine geçmişin bilgisini, şimdiki zamanda rafine bir biçimde inşa etme süreciyle “gerçek” söylemine karşılık gelen çok çeşitli yazım tarzlarını fark ederek metodolojik olarak zenginleşmesi amaçlanmaktadır. Bütün bunlar için de tarihyazımı (historiography) akademik disiplininin çağdaş dünyada olduğu gibi Türk akademisinde de hak ettiği yeri almasıdır.