VI. Tarihyazımı Çalıştayı, 6-7  Nisan 2018 tarihinde Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi ev sahipliğinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir.

ÇALIŞTAYIN AMACI

Çalıştayın amacı, Türkiye’de Türk tarihi araştırmaları ve yazımında karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bunlara ilişkin çözüm önerileri sunmaktır. “Türkiye’de Popüler Tarihçilik” ve” Türkiye’de Akademik Tarihçilik” temalı çalıştaylar sonrasında, “Türk Tarihinin Meseleleri” temasının seçilme gerekçesi hem konu bütünlüğünü tamamlayacak olmasına ilişkin bir beklenti hem de 1994’te yapılan “Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu”nu bir anlamda güncellemektir. Eski Türk tarihinden Cumhuriyet tarihçiliğine kadar süreçsel durum yanında, zihniyet tarihçiliği gibi ihmal edilen bir alanı da gözönüne alınarak, Türk tarihinin her bir çalışma alanı/kürsüsünde yaşanan sorunların üzerinde kafa yorularak, çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır.