VIII. Tarihyazımı Çalıştayı, 5-6 Kasım 2021  tarihleri arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve tarihyazimi.org’un katkılarıyla Bandırma Grand Asya Otel’de gerçekleştirilmiştir.

ÇALIŞTAYIN AMACI

Çalıştayda, Tarihçilik eğitimi sürecinin son aşaması olarak planlanan (doktora-yüksek lisans- bitirme) tezlerde takip edilen genel yaklaşımlar, yöntem ve metot bakımından öne çıkan yönelimler; sorunlar ve çözüm önerileri çerçevesinde ele alınması amaçlanmıştır.